++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


          

             พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้อยู่ติดกับ
ชายฝั่งทะเล ประชาชนส่วนใหญ่จึงทำการประมง
และรับประทานสัตว์น้ำที่หาได้จากทะเล  คนใต้
รับประทานข้าวเจ้าเป็นหลักอาหารส่วนใหญ่มี
เครื่องเทศเป็นส่วนผสมโดยเฉพาะขมิ้นซึ่งเป็น
เครื่องเทศที่อยู่คู่กับอาหารใต้มานาน  นอกจาก
ขมิ้นจะช่วยให้อาหารมีสีเหลืองน่ารับประทานแล้ว  ยังลดกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้อีกด้วย
ขมิ้น

          อาหารปักษ์ใต้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  คือมีความเข้มข้นและเผ็ดร้อน  คนใต้นิยมปรุงอาหารรสเค็มนำ  ตามด้วยรสเปรี้ยวไม่ทานอาหารรสหวาน  ความเผ็ดร้อนมาจากพริกขี้หนูสด  พริกขี้หนูแห้ง  และพริกไทยที่ใส่ในน้ำพริกแกงต่างๆ  รสเค็มได้มาจากกะปิและเกลือ  รสเปรี้ยวจากส้มแขก  ตะลิงปลิง  ระกำ  มะนาว  มะขามเปียก  มะขามสด  เป็นต้น

          เนื่องจากอาหารภาคใต้มีความเผ็ดจัดจ้านมาก  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนใต้จะกิน
ผักควบคู่กับการรับประทานข้าว  เพื่อลดความเผ็ดร้อนลง  ซึ่งคนภาคใต้จะเรียกผักต่างๆ  เหล่านี้ว่าผักเหนาะ  (บางจังหวัดเรียกผักเกร็ด) 

          ผักเหนาะที่รับประทานกันจะคล้ายกับภาคกลาง  เช่น  มะเขือต่างๆ  แตงกวา 
ถั่วฝักยาว  ถั่วพู  เป็นต้น

เนื้อคั่วกลิ้ง

  จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act