++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++

  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

 


         
                                ผักพื้นเมืองที่นิยมรับประทาน

        

          สะตอ  ลักษณะฝักคล้าย
ต้นหางนกยูงรับประทานเฉพาะเมล็ด
ในฝัก ใช้เป็นผักเหนาะหรือนำไปประกอบ
อาหารได้หลากหลายชนิด


       สะตอเบา  คือต้นกระถิน  รับประทานได้ทั้งยอดอ่อนและเมล็ด
ภายในฝัก


           ลูกเนียง  เป็นผลของ
ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในภาคใต้ 
มีเปลือกแข็ง  รับประทานเฉพาะ
เมล็ดข้างใน  กรอบมัน  ผลแก่จัด
นำไปต้มจนเนื้อเหนียว  คลุกเคล้า
กับมะพร้าวทึนทึกขูดผสมน้ำตาล
ทรายและเกลือ  รับประทานเป็น
อาหารว่าง


         ลูกเหรียง  หรือหน่อเหรียง  ลักษณะคล้ายถั่วงอกหัวโต สีเขียว 
กลิ่นฉุน  ใช้เป็นผักเหนาะ  หรือใส่ในแกงต่างๆ


        ยอดยาร่วง  คือ ยอดอ่อน
ของต้นมะม่วงหิมพานต์  มีรสเปรี้ยว
และฝาด ให้เป็นผักเหนาะกับ
น้ำพริก  หรือรับประทานกับขนมจีน
น้ำยา


         ยอดมะกอก  คือ ยอดอ่อนของต้นมะกอกน้ำ  มีรสเปรี้ยว


       หยวกกล้วยเถื่อน  คือ  แกนกลางของต้นกล้วย นำมาลวก
เป็นผักเหนาะ  หรือใส่ในแกงต่างๆ


          ออดิบ  คือ  ต้นคูนของ
ภาคกลาง  เวลาอาหารให้ลอก
เยื่อบางๆ ออกแล้วหั่นเป็นท่อน
คล้ายสายบัว       
                 

                                         
จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act