++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   

 

 

 

                            


เครื่ีองปรุงรสในอาหารอีสาณ

           ปลาร้า  เมื่อสมาชิกในครอบครัว
ออกไปหาปลามารับประทาน  ถ้ามีเหลือมาก
เกินไปก็จะนำมาทำเป็นปลาร้ารับประทานเอง 
หรือนำมมาตากแห้ง เป็นการถนอมอาหาร
ไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นในยามที่ขาดแคลน
ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงที่ใส่ในอาหารที่ทำให้สุก
โดยการผัด

ปลาร้า

ข้าวเบือ

          ข้าวเบือ ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร
หลากหลายอย่าง เช่น แกงหน่อไม้ใบย่านาง
แกงอ่อม ทำได้โดยการนำข้าวเหนียวดิบมา
แช่น้ำจนเมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม พักให้สะเด็ดน้ำ 
แล้วโขลกจนละเอียด  การใส่ข้าวเบือลงใน
แกงต่างๆ  ก็เพื่อให้อาหารมีความเข้มยิ่งขึ้น


          ข้าวคั่ว  นิยมใส่ในอาหารหลากหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นลาบ  น้ำตก  หรือยำต่างๆ  ทำให้
อาหารมีกลิ่นหอม  น่ารับประทาน  เตรียมได้
โดยการนำข้าวเหนียวหรือข้าวสารใหม่มาคั่วใน
กระทะ ใช้ไฟอ่อนๆ  จนเมล็ดข้าวมีสีเหลืองอม
น้ำตาล พักพอเย็นตัวแล้วโขลกจนละเอียด
ไม่ทำเก็บไว้นานหลายวัน เพราะกลิ่นหอมจะ
ลดน้อยลงและอาจทำให้รสของอาหารเพี้ยน
ไปด้วย

ข้าวคั่ว

พริกป่น

          พริกป่นเป็นเครื่องปรุงที่ใส่ในอาหาร
เกือบทุกชนิด  เพราะคนส่วนใหญ่ชอบ
รับประทานอาหารที่เผ็ดจัดจ้าน นิยมทำเอง
ในครัวเรือนโดยนำพริกขี้หนูมาตากแห้งแล้ว
คั่วในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมฉุน
พักให้เย็นโขลกพอละเอียด  เก็บใส่ภาชนะมี
ฝาปิดสนิทไว้ได้นานหลายเดือน
จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act