++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

                      

          อาหารภาคกลางมีความหลากหลายมาก และเป็นอาหารที่คนเกือบทั้งประเทศ
คุ้นเคยรู้จักอาหารภาคกลางมีทั้งรสเค็ม เปรี้ยว หวานและเผ็ดรวมกัน อาหารหลายจาน
ของภาคกลางจัดเป็นอาหารจานสมุนไพรชั้นเยี่ยม เช่นปลาช่อนผัดฉ่า ที่หอมกรุ่นด้วยข่า
กระชาย ใบมะกูด และพริกไทย หรือแกงเขียวหวาน ที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษจาก
พริกแกงเขียวหวาน น้ำพริิกลงเรือ หมูหวาน กินกับใบไม้ ้ดอกไม้มากมาย หรือ
สะเดาน้ำปลาหวาน ที่เกิดจากความชาญฉลาดของคนโบราณที่นำเอาผักที่มีรสขม
อย่างดอกสะเดามากินกับรสหวานของน้ำปลาหวาน ทำให้เกิดความสมดุลในรสชาติ
อร่อยเฉพาะตัว


                                         เมนูอาหาร

แกงเขียวหวานปลากราย
ปลาช่อนผัดฉ่า น้ำพริกลงเรือ
ยำทวาย พล่าปลากะพงกรอบ              


จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act