หน้าหลักเครื่องดีดพิณน้ำเต้าจะเข้กระจับปี่ซึงพิณเพียะ

จำนวนผู้เข้าชม
Masturbator
 

ความรู้


www.google.comwww.siamnt.net
www.palungjit.comwww.sanook.com

 เสียงเครื่องดนตรีไทยรูปเครื่องดนตรีไทยเกร็ดความรู้ผู้จัดทำเว็บบอร์ด

                      เครื่องดนตรีไทยประเภทนี้ คือ มีสายขึง มีแหล่งที่ทำให้เสียงก้องกังวานหรือมีกระโหลกเสียง
         บรรเลงหรือเล่นด้วยการใช้นิ้วมือหรือไม้ดีดที่สายให้สั่นสะเทือน นักประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเครื่องดนตรี          ประเภทนี้มีกำเนิดขึ้นในซีกโลกตะวันออกก่อนตะวันตกต่อมาภายหลังชาวตะวันตกได้นำแบบอย่างไป
         สร้างเป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายชนิดต่าง ๆ เช่นลูท ( lute ) รีบัค(rebuc ) และแมนโดลิน (mandolin )
        เครื่องสายเราเรียกตามคำบาลีและสันสฤตว่า “ พิณ” หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้สายทุกชนิด มีการ กล่าว ถึง                   พิณนี้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสุโขทัย ตอนหนึ่งว่า” ...เสียงพาทย์ เสียงพิณเสียงเอื้อน         เสียงขับ...” แสดงว่าใน สมัยสุโขทัยมีเครื่องดนตรีประเภท เครื่องดีดเกิดขึ้นแล้วอาจหมายถึงพิณอย่างใดอย่าง
         หนึ่งหรืออาจจะหมายถึงพิณน้ำเต้า เครื่องดนตรีประเภท เครื่องดีดของไทยที่มีมา แต่เดิมในอดีตนั้น ใน          ปัจจุบันนี้จะเข้เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดใช้ในวงดนตรีไทยแพร่หลายที่สุด เช่น

เครื่องดีดประเภท 1 สาย

พิณน้ำเต้า

พิณน้ำเต้า

เครื่องดีดประเภท 3 สาย

จะเข้

จะเข้

เครื่องดีดประเภท 4 สาย

กระจับปี่

กระจับปี่

ซึง

ซึง

พิณเพียะ

พิณเพียะ       

             
                 


         

                        

           
                    

เว็บไซต์เครื่องดนตรีไทย
isaansmile.com โทรศัพท์ :
ผู้จัดทำ น.ส.มาริษา รอบแคว้น น.ส.ปัชยา กิจประชา น.ส.นันทนา อ่อนฉลวย E-mail : marisalvoelove@hotmail.com